Πρώτη διαδικτυακή συνάντηση
26 Ιανουαρίου 2023

Πρώτη διαδικτυακή συνάντηση. Το Switchoffthework ξεκίνησε επίσημα το έργο του με την πρώτη διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων.

Στόχοι του έργου:
🎯Βελτίωση της ικανότητας των εξ αποστάσεως εργαζομένων και των διευθυντών να αποσυνδέονται από την εργασία κατά τις ώρες εκτός εργασίας
🎯Ενίσχυση της ικανότητας των επαγγελματιών και των διευθυντών ανθρώπινου δυναμικού να εφαρμόζουν πολιτικές, πρακτικές και διαδικασίες και να υποστηρίζουν το δικαίωμα των εργαζομένων τους να απέχουν από την ενασχόληση με δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία, κατά τις μη εργάσιμες ώρες.
🎯Ανάπτυξη καινοτόμου ποιοτικού μαθησιακού υλικού για τους επαγγελματίες και τους διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη της διαδικασίας αποκατάστασης των απομακρυσμένων εργαζομένων.

Θα αναφέρουμε τις περαιτέρω εξελίξεις στα κοινωνικά μας δίκτυα: Facebook & Instagram.

 

Επικοινωνία